Proiect de mobilitate Erasmus+ KA 101 în domeniul educației școlare


” RAISING TEACHING QUALITY TO REDUCE EARLY SCHOOL LEAVING

             Liceul Tehnologic “Alexe Marin” dorește sa faciliteze accesul egal al tuturor elevilor, fără discriminare, la o educație diversificată, realizata de către cadre didactice bine pregătite cu ajutorul metodelor de predare invatare -evaluare moderne si adaptate nevoilor elevilor. Pentru imbunatatirea climatului, a capacitatii unitatii de a declansa schimbari in ceea ce priveste deschiderea internationala in domeniul educatiei, pentru a raspunde nevoilor elevilor in ceea ce priveste cresterea frecventei scolare si dezvoltarea abilitatilor si competentelor profesionale si tehnice, ale celor de baza si transversale, se impune folosirea de bune practici si metode moderne de catre personalul didactic si manageri.Liceul Tehnologic „Alexe Marin ” Slatina

Send Us a Message


Copyright LTAM– All rights reserved